คู่มือการใช้งานระบบ พนักงาน

คู่มือการใช้งานระบบ พนักงาน

การให้คะแนนสะสมสำหรับลูกค้าที่สะสมคะแนนผ่านระบบ mefinn


Tips หากหน้าคิดเงินท่านได้กรอกรหัสเมมเบอร์ของลูกค้าเอาใว้แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลมาให่ท่านโดยอัตโนมัติ


หมายเลข 1 เลือกรูปแบบบัตรสมาชิกที่ท่านต้องการสะสมแต้ม


 


การให้คะแนนสะสมสำหรับลูกค้าที่สะสมคะแนนผ่านระบบ mefinn (ต่อ)


ขั้นตอนนี้ระบบจะตึงข้อมูลการขายมาให้โดยอัตโนมัติ


หมายเลข 1 หมายเลขบิลในระบบ

หมายเลข 2 จำนวนยอดขาย

หมายเลข 3 กรอกจำนวนแสตมป์ที่ต้องการแจก

หมายเลข 4 ระบบจะแสดงเมมเบอร์ลูกค้าโดยอัตโนมัติ

หมายเลข 5 เลือกเพื่อยืนยัน