คู่มือการใช้งานระบบ พนักงาน

คู่มือการใช้งานระบบ พนักงาน

การเปิดกะ


หมายเลข 1  เลือกเมนูเวลางานกะ


 


การเปิดกะ (ต่อ)


หมายเลข 1 กรอกจำนวนเงินที่มีอยูในแคชเชีย

หมายเลข 2 คลิกเริ่มงานกะ