คู่มือการใช้งานระบบ พนักงาน

คู่มือการใช้งานระบบ พนักงาน

การเข้าสู่ระบบ


เข้าสู่เว็บไซต์ www mefinn com


หมายเลข 1 กรอกรหัสเข้าสู่ระบบ

หมายเลข 2 กรอกเบอร์โทรศัพท์ Staff

หมายเลข 3 กรอกรหัสผ่าน

หมายเลข 4 คลิกเข้าสู่ระบบ


 


การเปิดกะ


หมายเลข 1  เลือกเมนูเวลางานกะ


 


การเปิดกะ (ต่อ)


หมายเลข 1 กรอกจำนวนเงินที่มีอยูในแคชเชีย

หมายเลข 2 คลิกเริ่มงานกะ


 


การใช้งานระบบ POS เพื่อเริ่มขายสินค้า


หมายเลข 1 คลิกเลือกเมนูระบบ POS


 


การเพิ่มสินค้า


หมายเลข 1 เลือกหมวดหมู่เมนูสินค้า

หมายเลข 2 เลือกสินค้า

Tips

หมายเลข 3 สามารถเปลี่ยนเป็5นเมนูแบบรายการเพื่อความสะดวกในการดู

หมายเลข 4 สามารถย่อหรือขยายเมนูได้ที่นี่
การสรุปยอดขาย


หมายเลข 1 เลือกที่ราคารวม
การสรุปยอดขาย (ต่อ)


หมายเลข 1 สามารถลดหรือเพิ่มจำนวนสินค้าได้ที่นี่

หมายเลข 2 สามารถลบรายการสินค่าที่ไม่ต้องการได้โดนคลิกเครื่องหมาย X

หมายเลข 3 สามารถเพิ่มโน๊ตที่ต้องการได้

หมายเลข 4 เพิ่ม Tag สินค้า ได้ เช่น หวานน้อย เพิ่มหวาน เป็นต้น

หมายเลข 5 เมื่อเสร็จสินแล้วให้คลิกที่ การจ่ายเงิน

Tips

Tag จะเป็นสิ่งที่ถูกใช้บ่อยๆ ที่ผู้จัดการจะต้องเพิ่มเอง เช่นหวานมาก หวานน้อย กลับบ้าน แยกน้ำ เป็นต้น

โน๊ต จะเป็นความจ้องการหรือข้อความพิเศษของลูกค้า เช่น ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล นำไปเสิร์ฟโต๊ะ 7 พร้อมจดหมาย อีก 30 นาทีค่อยทำและนำไปเสิร์ฟเป็นต้น


 


การคิดเงิน


หมายเลข 1 หากต้องการแก้ไปให้เลือกจัดการออเดอร์

หมายเลข 2 พักออเดอร์เพื่อเก็นออเดอร์นี้และคิดเงินให้ลูกค้าคนอื่นก่อน

หมายเลข 3 คีย์จำนวนเงินที่ได้รับมา

หมายเลข 4  กดที่เงินทอน ระบบจะแสดงเงินทอนออกมา

หมายเลข 5 ระบบแสดงเงินทอนออกมา

หมายเลข 6 กรณีลูกค้าเป็นมาชิกระบบมีฟินสะสมแต้ม ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ หากไม่มีให้เว้นใว้

หมายเลข 7 หลังจากกรอกเบอร์โทรศัพท์ให้เลือกเมมเบอร์เพื่อแสดงข้อมูลของลูกค้า

หมายเลข 8 ระบบจะแสดงข้อมูลของลูกค้า

หมายเลข 9 เลือกหัวบิลที่ต้องการ

หมายเลข 10 เพิ่มโน๊ตตามที่ต้องการ

หมายเลข 11 เลือกรูปแบบการชำระเงิน เช่นเงินสด บัตร หรือ E-wallet
การคิดเงิน (ต่อ)


หมายเลข 1 เลือกใบเสร็จออนไลน์เพื่อส่งให้ลูdค้าผ่าน APP mefinn

หมายเลข 2 เลือกพิมพ์ใบเสร็จเพื่อพิมพ์ใบเสร็จออกมา

หมายเลข 3 กดบันทึกออเดอร์เมื่อเสร็จสิ้น
การให้คะแนนสะสมสำหรับลูกค้าที่สะสมคะแนนผ่านระบบ mefinn


Tips หากหน้าคิดเงินท่านได้กรอกรหัสเมมเบอร์ของลูกค้าเอาใว้แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลมาให่ท่านโดยอัตโนมัติ


หมายเลข 1 เลือกรูปแบบบัตรสมาชิกที่ท่านต้องการสะสมแต้ม


 


การให้คะแนนสะสมสำหรับลูกค้าที่สะสมคะแนนผ่านระบบ mefinn (ต่อ)


ขั้นตอนนี้ระบบจะตึงข้อมูลการขายมาให้โดยอัตโนมัติ


หมายเลข 1 หมายเลขบิลในระบบ

หมายเลข 2 จำนวนยอดขาย

หมายเลข 3 กรอกจำนวนแสตมป์ที่ต้องการแจก

หมายเลข 4 ระบบจะแสดงเมมเบอร์ลูกค้าโดยอัตโนมัติ

หมายเลข 5 เลือกเพื่อยืนยัน