คู่มือการใช้งานระบบผู้ดูแล admin

การกำหนดสต๊อกสินค้า

การกำหนดสต๊อกสินค้าเหมาะสำหรับกิจการที่ขายสินค้ารายชิ้น หรือกิจการที่ต้องการกำหนดสต๊อกที่แม่นยำ เช่นร้านขายของชำ ร้านขายเสื้อผ้าเป็นต้น 

หมายเลข 1 เลือกเมนูสต๊อกสินค้า หน้าจอจะแสดงตารางสินค้าทั้งหมด โดยตารางจะแสดงจำนวนสินค้าที่ขายไป และจำนวนคงเหลือ โดยข้อมูลจะอิงจากการขาย 
กรณีกิจการที่ไม่ได้กำหนดสต๊อกสินค้าช่องจำนวนคงเหลือจะติดลบตามจำนวนที่ขายไป

หมายเลข 2 ตั้งจำนวนแจ้งเตือน เป็นการกำหนดจำนวนสต๊อกขั้นต่ำที่ต้องแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มสต๊อก เป็นการป้องกันสินค้าขาด และช่วยแจ้งเตือนให้กิจการจัดหาสินค้ามาเพิ่มสต๊อก

หมายเลข 3 เพิ่มสต๊อก กิจการสามารถเพิ่มจำนวนสต๊อกสินค้าได้ที่ช่องนี้ เมื่อเพิ่มจำนวนสต๊อกเรียบร้อยแล้วช่องจำนวนคงเหลือก็ถูกคำนวณใหม่โดยจะบวกเพิ่มจำนวนสต๊อกที่เพิ่มใหม่เข้าไปด้วย