คู่มือการใช้งานระบบผู้ดูแล admin

ขั้นตอนการดูเวลางานกะ ของผู้ประกอบการ

เวลางานกะ คือ ช่วงเวลาที่ พนักงานทำงาน ซึ่งก่อนเริ่มการขาย พนักงานต้องเข้าระบบเพื่อเปิดกะ และปิดกะเมื่อจบการทำงาน 
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบยอดขายทั้งหมดของแต่ละเวลางานกะได้  โดยเวลางานกะจะมีการบันทึกเงินสดเข้าและเงินสดออกระหว่างงานกะด้วย โดยสามารถดูรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ หมายเลข 1 เลือกเมนู เวลางานกะ 

หมายเลข 2 ตารางแสดงเวลางานกะปัจจุบันที่ พนักงานกำลังใช้งานอยู่ 

หมายเลข 3 ตารางแสดง เวลางานกะ ของพนักงานที่เปิดและปิดภายแล้วในวันนี้  สามารถดู เวลาเปิดกะ เวลาปิดกะ จำนวนเงินสดก่อนเปิดและปิดกะ  เงินสดรับและเงินสดจ่ายระหว่างกะได้ 


การดูเวลางานกะ ช่วงเวลาตามกำหนด


หมายเลข 1 ผู้ประกอบการสามารถกด เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูเวลางานกะได้
โดยหน้าจอจะแสดงรายงานเวลากะทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ้ประกอบการต้องการตรวจสอบไว้ 

หมายเลข 2 ตารางแสดงยอดรวมทั้งหมดของแต่ละเวลางานกะในช่วงเวลาที่กำหนด 

หมายเลข 3 ตารางแสดง เวลางานกะ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด โดยของแต่ละกะและพนักงานแต่ละคนไว้