คู่มือการใช้งานระบบผู้ดูแล admin

ขั้นตอนการดูรายงานออเดอร์ สำหรับผู้ประกอบการ

รายการออเดอร์ คือการสรุปออเดอร์ทั้งหมดที่ขายได้ โดยระบบจะบันทึกไว้ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายงานออเดอร์ได้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


หมายเลข 1 เลือกเมนูรายการออเดอร์ 

จากรูปภาพ จะแสดงหน้าจอหลังจากที่ผู้ประกอบการเข้าระบบ Mefinnpos แล้วเมื่อกดเมนู รายการออเดอร์เรียบร้อยแล้วหน้าจอจะแสดงรายการออเดอร์ทั้งหมด

หมายเลข 1 แสดงตารางยอดออเดอร์ทั้งหมดของวัน โดยรวมยอดของพนักงานทุกคนไว้ โดยจะแสดงยอดสุทธิ ยอดชำระเงินสด ยอดชำระจากบัตร และยอดชำระจาก QR /ewallet ซึ่งจะถูกบันทึกไว้จากการขายของ STAFF

หมายเลข 2 แสดงตารางแต่ละออเดอร์ของพนักงานแต่ละคนไว้ โดยจะระบุยอดเงิน ประเภทการจ่ายเงิน วันเวลา และชื่อ Staff ที่จัดการออเดอร์นั้น 
หมายเลข 1 ผู้ประกอบการสามารถดูรายละเอียดออเดอร์ได้ โดย กด ดูรายละเอียดหลังรายการออเดอร์นั้น หน้าจอจะแสดงสินค้าทั้งหมดในรายการออเดอร์นั้นหมายเลข 1 ผู้ประกอบการสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบรายการออเดอร์ได้ โดยกดเลือกช่วงเวลาที่ต้องการที่กำหนดไว้  หรือต้องการกำหนดช่วงเวลาเองได้ที่ Custom Range