คู่มือการใช้งานระบบผู้ดูแล admin

ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลภาษีมูลเพิ่ม

กิจการที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อให้ลูกค้าผ่านระบบ POS ได้


หมายเลข 1 เลือกเมนู ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หมายเลข 2 กรอกข้อมูลสำคัญในการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อของกิจการ และการคำนวณ VAT ของกิจการ
ในส่วนของ POS ID กิจการต้องนำเครื่อง POS ไปจดทะเบียนที่กรมสรรพกร เพื่อจะได้รับ POS ID 

หมายเลข 3 บันทึกอัปเดทข้อมูล.

*** ผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลการคำนวณ VAT ได้ที่กรอบข้อมูลสำคัญที่แสดงบนหน้าจอ