คู่มือการใช้งานระบบผู้ดูแล admin

ขั้นตอนการเพิ่ม Tag สินค้า

การกำหนด Tag สินค้าคือ การกำหนดข้อมูลสินค้าไว้แบบสั้นๆ อาจจะเป็นลักษณะพิเศษ ความต้องการพิเศษ ที่กิจการจะถูกร้องขอจากลูกอยู่บ่อยครั้ง 
ยกตัวอย่างการกำหนด Tag ของร้านกาแฟ เช่น หวานน้อย ไม่ใส่น้ำตาล เพิ่มความหวาน เป็นต้น บางกิจการอาจจะไม่จำเป็นที่จะกำหนด Tag ก็ได้ 
ในระบบ POS จะแสดง Tag ที่ผู้ประกอบการกำหนดไว้ ให้ พนักงานได้เลือกต่อจากสินค้า จะช่วยให้สะดวกและง่ายเมื่อลูกค้าร้องขอความต้องพิเศษนั้นๆหมายเลข 1 เลือกเมนู Tag 

หมายเลข 2 กำหนดชื่อ Tag ที่เหมาะสมกับกิจการ

หมายเลข 3 กด + เพิ่มชื่อ Tag เมื่อต้องการกำหนดชื่อ Tag เพิ่ม 

หมายเลข 4 กด เพิ่มข้อมูล Tag เพื่อบันทึกชื่อ Tag ทั้งหมด