คู่มือการใช้งานระบบผู้ดูแล admin

ขั้นตอนการสร้างหัวบิล 

การสร้างหัวบิล เป็นการกำหนดชื่อบิลเพื่อระบุลูกค้า โดยจะปรากฎบนหัวบิล
ยกตัวอย่างการกำหนดหัวบิลของร้านกาแฟ เช่น กลับบ้าน ระบุหมายเลขโต๊ะในร้าน เป็นต้น 
โดยการสร้างหัวบิลไว้ก่อนจะง่ายในการเลือกหัวบิลขณะใช้ระบบทำการขาย 
หัวบิลที่ผู้ประกอบการสร้างไว้ จะแสดงเมื่อ พนักงาน ใช้ระบบในการขายหมายเลข 1 เลือกเมนู ชื่อหัวบิล

หมายเลข 2 ระบุชื่อหัวบิล ตามความเหมาะสมของแต่ละกิจการ

หมายเลข 3 กด +เพิ่มชื่อหัวบิล เพื่อต้องการเพิ่มชื่อหัวบิล สามารถเพิ่มได้ตามจำนวนที่ต้องการ

หมายเลข 4 กด เพิ่มข้อมูลหัวบิล เพื่อบันทึกข้อมูลหัวบิลทั้งหมด