คู่มือการใช้งานระบบผู้ดูแล admin

ขั้นตอนการเพิ่มสินค้า หมายเลข 1 เลือกเมนู รายการสินค้า

หมายเลข 2 เลือกเมนูเพิ่มสินค้า

หมายเลข 3 ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มรูปสินค้าได้ เลือกหมวดหมู่สินค้าได้ (หมวดสินค้าผู้ประกอบต้องสร้างก่อนทำขั้นตอนการเพิ่มสินค้า)
กำหนดราคาขายสินค้า และราคาทุนได้ 

หมายเลข 4 กดเลือก บันทึกข้อมูล 

**ผู้ประกอบการสามารถดูรายการสินค้าทั้งหมดได้ที่เมนู รายการสินค้า และสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้แต่ไม่สามารถลบสินค้าที่เพิ่มลงไปแล้วออกได้
แต่จะสามารถระงับการขายสินค้านั้นได้ เนื่องจากเมื่อได้เริ่มใช้ระบบในการขายแล้วสินค้าจะถูกบันทึกจำนวนที่ขายไปแล้วไว้เป็นข้อมูล