คู่มือการใช้งานระบบผู้ดูแล admin

ขั้นตอนการเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มหมวดหมู่สินค้าของกิจการได้ตามความเหมาะสมและความสะดวกในการขาย 
ซึ่งจะช่วยให้ง่ายในการหาสินค้า โดยรายการหมวดหมู่จะแสดงในระบบ POS ขณะทำการขาย


หมายเลข 1 เลือกเมนู หมวดหมู่สินค้า 

หมายเลข 2 เพิ่มหมวดหมู่ 

หมายเลข 3 เพิ่มรูปภาพหมวดหมู่ และกรอกชื่อหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการ 

หมายเลข 4 กด บันทึกข้อมูล 

ผู้ประกอบการสามารถดูหมวดหมู่ทั้งหมดที่เพิ่มได้ที่ เมนูรายการหมวดหมู่