คู่มือการใช้งานระบบผู้ดูแล admin

ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลพนักงาน

พนักงานคือ พนักงานขาย แคชเชียร์ หรือใครก็ตามที่ใช้ระบบ POS ในการดำเนินการขายหน้าร้านของกิจการ
หากกิจการที่ไม่มีพนักงาน ให้เพิ่มเจ้าของกิจการเป็นพนักงาน เพื่อเข้าระบบ หรือกิจการใดมี พนักงานหลายคนสามารถเพิ่มพนักงานทั้งหมดเป็น พนักงาน ได้
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 

หมายเลข 1 เลือกเมนู พนักงานแล้วเลือกเมนูย่อย เพิ่มพนักงานหมายเลข 1 เลือกเมนู รายชื่อพนักงาน

หมายเลข 2 กรอกข้อมูลพนักงานให้ครบถ้วน โดยเฉพาะส่วนข้อมูลเข้าใช้งานระบบ (พนักงานต้องใช้เข้าระบบทุกครั้ง)

หมายเลข 3 กดบันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลพนักงาน

ผู้ประกอบการสามารถดูรายชื่อพนักงานได้ที่เมนู  รายชื่อพนักงาน