คู่มือการใช้งานระบบผู้ดูแล admin

ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลกิจการ สำหรับผู้ประกอบการ

การเพิ่มข้อมูลของกิจการเป็นสิ่งสำคัญจึงจำเป็นต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน


หมายเลข  1 เลือกเมนู กิจการ Business 

หมายเลข 2  เลือกเมนูข้อมูลพื้นฐานของกิจการ

หมายเลข 3  ผู้ประกอบการเพิ่มโลโก้ ชื่อกิจการ และรายละเอียดของกิจการ

หมายเลข 4 กด บันทึกอัพเดทข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลกิจการ


การเพิ่มข้อมูลติดต่อ ของกิจการ


หมายเลข 1 เลือกเมนู กิจการ business

หมายเลข 2 เลือกเมนู ข้อมูลติดต่อ+โซเชียล

หมายเลข 3 กรอกที่ตั้งของกิจการ และข้อมูลติดต่อโซเชียลของกิจการให้ถูกต้องและครบถ้วน 

หมายเลข 4 กด บันทึกอัปเดทข้อมูล


การเพิ่มข้อมูลสาขา

ระบบรองรับระบบสาขาของกิจการได้ โดยผู้ประกอบการเพิ่มข้อมูลสาขาได้ดังนี้ 


หมายเลข 1  เลือกเมนู กิจการ business

หมายเลข 2 เลือกเมนูข้อมูลสาขากิจการ

หมายเลข 3 กดเพิ่มข้อมูลสาขา

หน้าจอจะแสดงข้อมูลให้กรอกดังต่อไปนี้


หมายเลข 1 กรอกชื่อสาขา ที่ตั้ง และข้อมูลติดต่อให้ครบถ้วน

หมายเลข 2 กด บันทึกข้อมูล