คู่มือการใช้งานระบบผู้ดูแล admin

ขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้ประกอบการ


หมายเลข 1 กด ลงทะเบียนที่นี่ เพื่อลงทะเบียนใช้บริการ Mefinnposหมายเลข 1  ผู้ประกอบการกรอกชื่อ- นามสกุล

หมายเลข 2 ผู้ประกอบการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง (เบอร์โทรศัพท์นี้จะใช้เข้าระบบทุกครั้ง)

หมายเลข 3 ผู้ประกอบกำหนดหมายเลข 6 ตัวเพื่อเป็นรหัสผ่านในการเข้าระบบ

หมายเลข 4 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด ลงะเบียนหมายเลข 1 เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ กด ไปหน้าเข้าสู่ระบบ 


การเข้าสู่ระบบ mefinnpos สำหรับผู้ประกอบการ

หมายเลข 1 กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

หมายเลข 2 กรอกรหัส 6 ตัวที่ลงทะเบียนไว้

หมายเลข 3 กด เข้าสู่ระบบ 


การเพิ่มข้อมูลผู้ดูแล (admin)


หมายเลข 1 เลือกเมนู ผู้ดูแล admin หน้าจอจะแสดงข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ที่ผู้ประกอบการไว้กรอกไว้ตอนลงทะเบียน

หมายเลข 2 ผู้ประกอบการสามารถใส่รโปรไฟล์ของตนเองได้

หมายเลข 3 กด บันทึกอัพเดตข้อมูล เพื่อบันทึกรูปภาพข้อมูลดังกล่าวหมายเลข 1 เลือกเมนู ผู้ดูแล admin

หมายเลข 2 เลือกเมนูข้อมูลติดต่อ 

หมายเลข 4 กรอกข้อมูลติดต่อของผู้ประกอบให้ครบถ้วน

หมายเลข 5 กด บันทึกอัพเดตข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลดังกล่าว


การเปลี่ยนรหัสผ่าน


กรณีผู้ประกอบการต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

หมายเลข 1 เลือกเมนู ผู้ดูแล admin 

หมายเลข 2 เลือกเมนูรหัสผ่าน 

หมายเลข 3 กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน และกำหนดรหัสผ่านใหม่ 

หมายเลข 4  กด บันทึกอัพเดตข้อมูล เพื่อบันทึกเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่